It looks like you are visiting our website from within the U.S.

The securities mentioned on this website are not being offered, and will not be sold, within the United States or to, or for the account or benefit of, any U.S. person. Hence, we cannot grant access.

If you are not accessing the website from within the U.S., please contact us for support.
In order to investigate the issue, please provide your geographical location and the time when you tried to access this website.

  • Netherland: 0800 - 0221864 / infomarkets@gs.com
  • Belgium: 0800 - 81963 / infomarkets@gs.com
  • Germany: 0800 - 6746367 / zertifikate@gs.com
  • Switzerland: 044 - 2241144 / swisswarrants@gs.com

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Secundaire markt en prijsbepalingsverplichting

Goldman Sachs biedt onder normale marktomstandigheden bied- en laatprijzen aan voor de door Goldman Sachs uitgegeven effecten. Zij neemt echter geen verplichting op zich richting (potentiële) investeerders om doorlopend bied- en laatprijzen voor de effecten aan te bieden of om deze activiteit gedurende de gehele looptijd van de effecten voort te zetten. Goldman Sachs heeft er een fundamenteel belang bij dat de handel zonder enige verstoringen, defecten of onderbrekingen verloopt en wil de hoogst mogelijke kwaliteit van afgifte voor de door haar uitgegeven effecten garanderen. Goldman Sachs gebruikt voor dit doel interne prijsbepalingsmodellen. Goldman Sachs behoudt zich echter het recht voor om te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving de afgifte van bied- en laatprijzen, naar eigen goeddunken, tijdelijk of definitief stop te zetten of te hervatten. De reden hiervoor kan onder andere zijn, (i) bijzondere marktomstandigheden, zoals zeer volatiele markten, verstoringen van de handel of in de prijsbepaling van de onderliggende waarde of soortgelijke gebeurtenissen, en (ii) bijzondere omstandigheden zoals technische verstoringen, problemen met de informatieoverdracht tussen marktdeelnemers of overmacht. (Potentiële) beleggers moeten er daarom rekening mee houden dat zij de effecten niet op elk moment en tegen een bepaalde prijs kunnen kopen of verkopen, met name wanneer een van de genoemde omstandigheden zich voordoet.

Tenzij anders aangegeven is Goldman Sachs de databron voor Goldman Sachs-producten.
Spraak: nl | en
Hotline: +442070 518866
Version: 0.9.18