It looks like you are visiting our website from within the U.S.

The securities mentioned on this website are not being offered, and will not be sold, within the United States or to, or for the account or benefit of, any U.S. person. Hence, we cannot grant access.

If you are not accessing the website from within the U.S., please contact us for support.
In order to investigate the issue, please provide your geographical location and the time when you tried to access this website.

 • Netherland: 0800 - 0221864 / infomarkets@gs.com
 • Belgium: 0800 - 81963 / infomarkets@gs.com
 • Germany: 0800 - 6746367 / zertifikate@gs.com
 • Switzerland: 044 - 2241144 / swisswarrants@gs.com

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Mededelingen

Aanpassingen onderliggend
Producten in opzegging
Abonnementsproducten
Knock out Products
Andere vermeldingen
 • • GSW Overdrachtsgarantie (dated 22nd October, convenience translation)
 • • Kennisgeving van toezending (dated 22nd October, convenience translation)
 • • Termination eff. September 23, 2021 – Securities of Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH linked to Vivendi S.A.
 • • Termination eff. September 23, 2021 – Turbo Long Certificates of Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH linked to Continental AG
 • • Termination eff. July 30, 2021 – Securities of Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH linked to Deutsche Wohnen AG
 • • Adjustment October 2, 2020 - Securities of Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH linked to NetEase Inc. ADR
 • • Adjustment 5 for 1 Share Split eff. August 31, 2020 - Turbo and Trader Certificates of Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH linked to Tesla, Inc.
 • • Adjustment 4 for 1 Share Split eff. August 31, 2020 - Turbo and Trader Certificates of Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH linked to Apple Inc.
 • • Termination eff. September 17, 2019 - Trader Certificates of Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH
 • • Termination eff. September 17, 2019 - Turbo Certificates of Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH

Tenzij anders aangegeven is Goldman Sachs de databron voor Goldman Sachs-producten.
Spraak: nlen
Hotline: 0800 - 022 18 64
Version: 0.8.20.5