It looks like you are visiting our website from within the U.S.

The securities mentioned on this website are not being offered, and will not be sold, within the United States or to, or for the account or benefit of, any U.S. person. Hence, we cannot grant access.

If you are not accessing the website from within the U.S., please contact us for support.
In order to investigate the issue, please provide your geographical location and the time when you tried to access this website.

 • Netherland: 0800 - 0221864 / infomarkets@gs.com
 • Belgium: 0800 - 81963 / infomarkets@gs.com
 • Germany: 0800 - 6746367 / zertifikate@gs.com
 • Switzerland: 044 - 2241144 / swisswarrants@gs.com

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Turbo's en Traders (knock-outs)

Met Turbo's en Traders (Knock-out-producten) kunt u indirect beleggen in aandelen, indices en andere activa met behulp van hefboomwerking. Dit betekent een potentieel hogere winst, maar ook een potentieel hoger verlies. In het ergste geval kunnen beleggers het volledige geïnvesteerde kapitaal verliezen. Er zijn extra financiële risico's verbonden aan het investeren in deze producten, die u hier kunt vinden.

Producten die voorzien zijn van een knock-out (“knock-outs”), waaronder Turbo’s en Traders, zijn producten met hefboomwerking (leverage). Over het algemeen verwachten beleggers in Long-producten een stijgende onderliggende prijs, terwijl beleggers in Short-producten een dalende onderliggende prijs verwachten.

Knock-outs zorgen voor een hefboomwerking op de prestaties van het onderliggende product boven (in het geval van een “Long-product”) of onder (in het geval van een “Short-product”) de strike. Voor Turbo’s en Traders wordt de strike regelmatig aangepast aan de financieringskosten, op basis van de geldende rentevoet, de financieringsspread en de dividenduitkeringen op de onderliggende waarde. Turbo’s en Traders zijn geschikt voor ervaren en actieve beleggers die kennis hebben van financiële beleggingsproducten met een hoge leverage en die begrijpen dat veranderingen in de onderliggende koersen een effect hebben op de waarde van het knock-out-product als gevolg van de hefboomwerking.

Knock-out-producten hebben ook een knock-out-niveau, vaak ook barrier genoemd, dat in het geval van Traders gelijk is aan de strike. In het geval van Turbo’s ligt het knockout-niveau boven (“Long-product”) of onder (“Short-product”) de strike. In het geval van een overschrijding van het knock-out-niveau zal het product worden uitgeschakeld en ontvangt de belegger 0,001 euro in het geval van Traders of, mits betaling van een potentieel restbedrag, nul in het geval van Turbo’s, oftewel de belegger kan het volledige geïnvesteerde kapitaal verliezen. Het knock-out-niveau wordt regelmatig aangepast in het geval van Traders of minstens één keer per maand in het geval van Turbo’s.

Op de secundaire markt gedragen Turbo’s en Traders zich gewoonlijk als volgt: stijgende onderliggende koersen verhogen over het algemeen de waarde van een Turbo Long of een Trader Long, terwijl dalende onderliggende koersen over het algemeen de waarde van de Turbo Long of Trader Long verlagen. Omgekeerd verhogen dalende onderliggende koersen over het algemeen de waarde van een Turbo Short of een Trader Short, terwijl stijgende onderliggende koersen over het algemeen de waarde van de Turbo Short of Trader Short verlagen. Daarnaast zullen andere factoren, zoals impliciete volatiliteit, het secundaire marktgedrag van Traders beïnvloeden.

Voorbeeld: als de koers van de AEX stijgt, stijgt de waarde van een AEX-Turbo Long of een AEX-Trader Long meestal ook, terwijl dalende AEX-koersen meestal de waarde van een Long-product verlagen. Omgekeerd geldt dat dalende AEX-koersen meestal de waarde van een Turbo Short of een Trader Short op de AEX verhogen, terwijl stijgende onderliggende koersen meestal de waarde van het Short-product verlagen.

In het geval van Turbo’s en Traders heeft de uitgevende instelling het recht om de producten in te roepen. Beleggers hebben doorgaans het recht om knock-outs uit te oefenen.

Risico's

 • Potentieel totaal verlies: door de hefboomwerking zijn hoge verliezen mogelijk. In het ergste geval is het totale verlies van het geïnvesteerde kapitaal mogelijk.

 • Potentieel Knock-out event: in geval van een inbreuk op het Knock-out-niveau zal het product worden uitgeschakeld en ontvangt de belegger 0,001 euro in het geval van Traders of, onder voorbehoud van de betaling van een potentieel restbedrag, nul in het geval van Turbo’s, oftewel de belegger kan het volledige geïnvesteerde kapitaal verliezen.

 • Premie: beleggers betalen een premie in het geval van Traders, die zowel de financieringskosten als de kosten van het gap- en liquiditeitsrisico dekt. De premie is niet constant en kan in de loop van de tijd veranderen, afhankelijk van de marktsituatie of productkenmerken.

 •  Wijziging van het hefboomeffect: de verandering van de onderliggende prijs verandert de hefboomwerking van de knock-outs.

 • Beëindigingsrecht van de Emittent: de Emittent heeft het recht om de Turbo’s en Traders op korte termijn te beëindigen.

 • Risico van de Emittent: Een totaal verlies is mogelijk indien de Emittent van de Turbo’s of Traders en de Garant, The Goldman Sachs Group, Inc. insolvent worden.

 • Liquiditeitsrisico: handel op de secundaire markt kan beperkt zijn en investeerders lopen het risico dat zij de producten niet op elk moment en tegen een specifieke prijs kunnen kopen of verkopen (zie informatie over de secundaire markt voor door Goldman Sachs uitgegeven producten hier).

 

 

Tenzij anders aangegeven is Goldman Sachs de databron voor Goldman Sachs-producten.
Spraak: nl | en
Hotline: +442070 518866
Version: 0.9.21