It looks like you are visiting our website from within the U.S.

The securities mentioned on this website are not being offered, and will not be sold, within the United States or to, or for the account or benefit of, any U.S. person. Hence, we cannot grant access.

If you are not accessing the website from within the U.S., please contact us for support.
In order to investigate the issue, please provide your geographical location and the time when you tried to access this website.

 • Netherland: 0800 - 0221864 / infomarkets@gs.com
 • Belgium: 0800 - 81963 / infomarkets@gs.com
 • Germany: 0800 - 6746367 / zertifikate@gs.com
 • Switzerland: 044 - 2241144 / swisswarrants@gs.com

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Factor-certificaten

Met factor certificaten kunt u indirect beleggen in aandelen, indexen en andere activa met gebruik van een hefboom die dagelijks constant is. Dit betekent dat u meer winst kunt maken, maar ook grotere verliezen kunt lijden. In het ergste geval kunnen beleggers hun volledige inleg verliezen. Er zijn nog meer financiële risico's verbonden aan het beleggen in deze producten. Die worden hieronder uitgelegd.

Factor certificaten zijn producten met een hefboom. Over het algemeen verwachten beleggers in long-producten dat de onderliggende prijs zal stijgen, terwijl beleggers in short-producten verwachten dat deze zal dalen. Factor certificaten zijn alleen geschikt voor zeer ervaren beleggers met een korte beleggingshorizon die bewust de risico's van factor certificaten aanvaarden. De aanbevolen aanhoudingsperiode bij factor certificaten is gewoonlijk één dag. Deze certificaten zijn geschikt voor ervaren en actieve beleggers die kennis hebben van financiële beleggingsproducten met een hoge hefboom en begrijpen dat veranderingen in de onderliggende prijzen doorwerken in de waarde van het factor certificaat, vanwege de hefboomwerking.

Met factor certificaten krijgen beleggers een hefboomeffect op de onderliggende waarde. Factor certificaten hebben als bijzondere kenmerk de constante hefboom op elke beursdag. Daarmee onderscheidt dit producttype zich van andere hefboomproducten. In tegenstelling tot warrants zijn ze niet onderhevig aan volatiliteitsinvloeden en weerspiegelen ze de prijsontwikkeling van de respectieve onderliggende waarde op bijna lineaire wijze.

Net als knock-out producten hebben factor certificaten een stop-lossniveau. Als het stop-loss niveau is bereikt wordt het factor certificaat aanvankelijk voor een bepaalde periode uit de handel gehaald. Gedurende deze periode worden de uitoefenprijs, de ratio en het stop-lossniveau opnieuw ingesteld, zodat de hefboom weer overeenkomt met zijn factor. Het factor certificaat wordt dan "gereactiveerd" en worden verhandeld. Als de intrinsieke waarde van het factor certificaat gelijk is aan of lager is dan 0,20 euro, eindigt de looptijd van het factor certificaat en ontvangt de belegger die intrinsieke waarde, met een terugbetalingssom van minimaal 0,001 euro.

Als de koers van de Deutsche Aktienindex (DAX®) stijgt, stijgt de waarde van een factor certificaat long op de DAX® over het algemeen ook, terwijl dalende DAX®-prijzen de waarde van een factor certificaat long op de DAX® over het algemeen doen dalen (mits andere parameters ongewijzigd blijven). Andersom geldt dat dalende DAX®-prijzen de waarde van een factor certificaat short op de DAX® doorgaans doen stijgen, terwijl stijgende onderliggende prijzen meestal leiden tot een daling van de waarde van een factor certificaat short op de DAX® (mits andere parameters ongewijzigd blijven).

Risico's

 • Potentieel totaal verlies: door de hefboom kunt u grote verliezen lijden. In het ergste geval kunt u uw volledige inleg verliezen.

 • Nadelig op de zijwaartse markt: als de onderliggende waarde de neiging heeft om zijwaarts te bewegen betekent dit een ongunstige ontwikkeling van factor certificaten. Hoe hoger de hefboom, hoe wisselvalliger de zijwaartse beweging, hoe langer de aanhoudingsperiode van de factor certificaten en hoe groter het verlies.

 • Financieringskosten: er worden dagelijks financieringskosten gemaakt, die de intrinsieke waarde van het factor certificaat verminderen. Bovendien gaat elke aanpassing van de factor certificaten gepaard met kosten.

 • Beëindigingsrecht van de emittent: de emittent heeft het recht om de factor certificaten op korte termijn te beëindigen.

 • Knock-out-risico: als door Goldman Sachs uitgegeven producten een intrinsieke waarde van 0,20 euro of minder behalen eindigt de looptijd van het factor certificaat en ontvangt de belegger die intrinsieke waarde, met een terugbetalinggsom van minimaal 0,001 euro.

 • Risico van de emittent: het is mogelijk het gehele ingelegde bedrag te verliezen als de emittent van de factor certificaten en de garant, The Goldman Sachs Group, Inc. insolvent worden.

 • Liquiditeitsrisico: het handelen op de secundaire markt kan beperkt zijn en beleggers lopen het risico dat zij de producten niet op elk moment en tegen een bepaalde prijs kunnen kopen of verkopen (raadpleeg hier informatie over de secundaire markt voor door Goldman Sachs uitgegeven producten).

Tenzij anders aangegeven is Goldman Sachs de databron voor Goldman Sachs-producten.
Spraak: nl | en
Hotline: +442070 518866
Version: 0.9.18