It looks like you are visiting our website from within the U.S.

The securities mentioned on this website are not being offered, and will not be sold, within the United States or to, or for the account or benefit of, any U.S. person. Hence, we cannot grant access.

If you are not accessing the website from within the U.S., please contact us for support.
In order to investigate the issue, please provide your geographical location and the time when you tried to access this website.

  • Netherland: 0800 - 0221864 / infomarkets@gs.com
  • Belgium: 0800 - 81963 / infomarkets@gs.com
  • Germany: 0800 - 6746367 / zertifikate@gs.com
  • Switzerland: 044 - 2241144 / swisswarrants@gs.com

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Warrants

Met warrants kunt u indirect beleggen in aandelen, indexen en andere activa met gebruik van een hefboom. Dit betekent dat u meer winst kunt maken, maar ook grotere verliezen kunt lijden. Er is geen knock-outrisico, maar in het ergste geval kunnen beleggers hun volledige inleg verliezen. Er zijn nog meer financiële risico's verbonden aan het beleggen in deze producten. Die worden hieronder uitgelegd.

De houder van een warrant heeft het recht (maar niet de plicht) om binnen een bepaalde periode of op een bepaalde datum een bepaalde hoeveelheid van een onderliggende waarde te kopen (call) of te verkopen (put) tegen een vooraf vastgestelde uitoefenprijs. Over het algemeen verwachten beleggers in call-warrants dat de onderliggende prijs zal stijgen, terwijl beleggers in put-warrants verwachten dat deze zal dalen. Op de terugbetalingsdatum maakt de belegger van een warrant aanspraak op een bedrag dat gebaseerd is op het verschil tussen de uiteindelijke prijs van de onderliggende waarde op een bepaalde waarderingsdatum en de uitoefenprijs (rekening houdend met de desbetreffende ratio).

Met het kopen van warrants krijgen beleggers een hefboomeffect op de onderliggende waarde. Warrants zijn geschikt voor ervaren en actieve beleggers die kennis hebben van financiële beleggingsproducten met een hoge hefboom en begrijpen dat veranderingen in de onderliggende prijzen doorwerken in de waarde van de warrant, vanwege de hefboomwerking. In het ergste geval kunnen beleggers hun volledige inleg verliezen.

Op de secundaire markt gedragen warrants zich gewoonlijk als volgt: Call-warrant: stijgende onderliggende prijzen zorgen meestal voor een prijsstijging van een call-warrant, terwijl dalende onderliggende prijzen de prijs daarvan doorgaans doen verlagen (mits alle andere parameters ongewijzigd blijven). Put-warrant: dalende onderliggende prijzen zorgen meestal voor een prijsstijging van een put-warrant, terwijl stijgende onderliggende prijzen de prijs daarvan doorgaans doen verlagen (mits alle andere parameters ongewijzigd blijven).

Voorbeeld: als de koers van de Deutsche Aktienindex (DAX®) stijgt, stijgt de waarde van een a DAX®-call-warrant over het algemeen ook, terwijl dalende DAX®-koersen de waarde van een DAX®-call-warrant over het algemeen doen dalen (mits andere parameters ongewijzigd blijven). Andersom geldt dat dalende DAX®-koersen de waarde van een DAX®-put-warrant doorgaans doen verhogen, terwijl stijgende onderliggende prijzen meestal leiden tot een daling van de waarde van een DAX®-put-warrant (mits andere parameters ongewijzigd blijven).

De waarde van de warrant op de secundaire markt volgt niet alleen de prestatie van de onderliggende waarde. De warrant-koers wordt ook beïnvloed door de tijdswaarde en de volatiliteit. De tijdswaarde van de warrant neemt af gedurende de looptijd daarvan. Een verwachte daling van de volatiliteit doet de waarde van de warrant vaak verminderen en omgekeerd.

Risico's

  • Potentieel totaal verlies: door de hefboom kunt u grote verliezen lijden. In het ergste geval kunt u uw volledige inleg verliezen.

  • Afhankelijkheid van verschillende prijsbepalende factoren: Factoren die voor beleggers moeilijk te beoordelen zijn, zoals verwachtingen omtrent dividend, de verwachte volatiliteit en rente, beïnvloeden ook de warrantprijs.

  • Tijdswaarde: zelfs als de onderliggende waarde zich ontwikkelt in de richting die voor de belegger gunstig is kan de waarde van de warrant dalen.

  • Wijziging van de hefboom: de wijziging van de onderliggende prijs verandert de hefboomwerking van de warrant.

  • Risico van de emittent: u kunt het gehele ingelegde bedrag te verliezen als de emittent van de warrant en de garant, The Goldman Sachs Group, Inc. insolvent worden.

  • Liquiditeitsrisico: het handelen op de secundaire markt kan beperkt zijn en beleggers lopen het risico dat zij de producten niet op elk moment en tegen een bepaalde prijs kunnen kopen of verkopen (raadpleeg hier informatie over de secundaire markt voor door Goldman Sachs uitgegeven producten).

Tenzij anders aangegeven is Goldman Sachs de databron voor Goldman Sachs-producten.
Spraak: nl | en
Hotline: +442070 518866
Version: 0.9.18