It looks like you are visiting our website from within the U.S.

The securities mentioned on this website are not being offered, and will not be sold, within the United States or to, or for the account or benefit of, any U.S. person. Hence, we cannot grant access.

If you are not accessing the website from within the U.S., please contact us for support.
In order to investigate the issue, please provide your geographical location and the time when you tried to access this website.

  • Netherland: 0800 - 0221864 / infomarkets@gs.com
  • Belgium: 0800 - 81963 / infomarkets@gs.com
  • Germany: 0800 - 6746367 / zertifikate@gs.com
  • Switzerland: 044 - 2241144 / swisswarrants@gs.com

Privacybeleid

 

Wij vinden uw privacy belangrijk.

 

Het doel van onze privacybeleid is om uitleg te geven over de wijze waarop uw persoonsgegevens door ons worden verzameld en gebruikt of anderszins worden verwerkt wanneer u van onze website (te vinden via gsmarkets.nl) (‘Website’) gebruikmaakt. Dit doen we zodat u begrijpt hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, waarom we ze gebruiken en welke mogelijkheden u hebt. Onze privacybeleid zet ook uiteen welke soorten cookies en trackingtechnologieën we gebruiken op onze Website, voor welke doeleinden wij deze gebruiken en welke keuzes u heeft.

 

Welke entiteit is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

 

De Website wordt beheerd door Goldman Sachs, die als verwerkingsverantwoordelijke verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Waar we in dit document gebruikmaken van de woorden ‘we’, ‘wij’, ‘ons’ of ‘Goldman Sachs’ bedoelen we:

 

Goldman Sachs International

Branch Frankfurt am Main

Friedrich-Ebert-Anlage 49

60308 Frankfurt am Main

Germany

 

 

Klik hier om de volledige privacybeleid te downloaden.

Klik hier om het volledige privacybeleid in het Frans te downloaden.

Tenzij anders aangegeven is Goldman Sachs de databron voor Goldman Sachs-producten.
Spraak: nlen
Hotline: 0800 - 022 18 64